BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Tűzvédelem - Tűzvédelmi Szabályzat

 

A tűzvédelmi szabályzat a helyi sajátosságokat figyelembe véve tartalmazza a helyi tűzvédelmi szabályokat, a jogszabályokban, a hatósági előírásokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket.

Az „1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” határozza meg a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek és szervezetek körét:

 

- a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt 5 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak
- 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
- „A” (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes) tűzveszélyességi osztályba sorolás esetén
- kereskedelmi szálláshelyek

 

A tűzvédelmi szabályzatot bizonyos esetekben ki kell egészíteni a tűzriadó tervvel .


A tevékenység megkezdése előtt kell elkészíteni a szabályzatot, amelyet naprakészen kell tartani. Ideiglenes tűzvédelmi szabályzatot tartós próbaüzem esetén lehet készíteni, de a befejezés után 30 napon belül el kell készíteni a végleges tűzvédelmi szabályzatot.

 

A „30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről” szerint a tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:


a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.

 

A tűzvédelmi szabályzatot át kell dolgozni a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén. A szabályzatban foglaltakat a munkáltató köteles megismertetni a munkavállalókkal oktatás keretében.


A gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) a rájuk vonatkozó mértékben kell, hogy megismerjék a tűzvédelmi szabályzat tartalmát.