BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Tűzvédelem

 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.pdf


9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.htm (2009.06.10)

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.pdf


116/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról.pdf

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól.pdf

79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól.pdf

118/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról.pdf

 

117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és balesetbiztosításról

 

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

 

23/1996. (IX.19.) BM rendelet A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről

 

34/1996. (XII.29.) BM rendelet A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól

 

12/1997. (II. 26.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről

 

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

 

27/1997. (IV. 10.) BM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

 

36/1997. (VI. 4.) BM rendelet A tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység szabályairól

 

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól

 

50/1997. (IX. 19.) BM rendelet A tűzoltóság műkődési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítéséről

 

57/1997. (X. 21.) BM rendelet A tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről

 

70/1997. (XII. 29.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól