BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

 

Kémiai biztonság

 

Veszélyes anyagok jegyzéke.pdf

 

Veszélyes anyagok jegyzéke kiegészítés.pdf

 

1272/2008/EK GHS rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.pdf

 

1907/2006/EK REACH rendelet.pdf

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról.pdf
 

2000. XXV. törvény a kémiai biztonságról.pdf

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.pdf

 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.pdf

 

2009. április 3-tól: 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.pdf (2009. április 3-tól)

 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.pdf

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.pdf

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről.pdf

 

2009. november 1-én változik a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet.

 

1048/2005/EK rendelet a biocid termékek forgalomba hozataláról.pdf

 

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról.pdf