BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés
                                                         

Tűzvédelem - Tűzvédelmi oktatások megtartásaA tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat meg kell ismertetni a munkavállalókkal tűzvédelmi oktatás keretében, ismereteiket naprakészen kell tartani. Csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges tűzvédelmi ismeretekkel tisztában van. A tűzvédelmi oktatásról a munkáltatónak kell gondoskodnia.

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni kell.

Az oktatást érdemes évente egy alkalommal megtartani, a gyakoriságot a tűzvédelmi szabályzatban kell meghatározni. Az új belépőt kötelező a munkavégzés megkezdése előtt oktatásban részesíteni. Rendkívüli oktatást a tűzvédelmi helyzet megváltozását vagy tűzesetet követően kell tartani.

Egyes tűzveszélyes tevékenységek végzéséhez tűzvédelmi szakvizsga is szükséges. Az „53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól” határozza meg a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket.

1.       Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2.       Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználást és tárolását végzők.

3.       Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők.

4.       Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.

5.       Tűzoltóvíz-források felülvizsgálatát végzők.

6.      Pirotechnikai szakbolti eladó, raktárkezelő, terméküzemeltető, anyag- és termékgyártás-vezető, kivétel a csak I. kategóriájú (játékos) pirotechnikai termékek kereskedését folytatók.

7.       Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8.      Beépített tűzjelző berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.

9.      Beépített tűzoltó berendezések szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását végzők.

10.   Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.

11.   Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők.


A munkáltatónak a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetnie.