BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

                                                                                                            ÁRAJÁNLATKÉRÉS
 

A kémiai biztonság


olyan tevékenységek összessége, amely a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését tűzi ki célul, tekintetbe véve a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

 

A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítását, megelőzését, csökkentését, elhárítását, valamint ismertetését a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és az 1907/2006/EK (REACH) európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.