BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

ÁRAJÁNLATKÉRÉS


Munkavédelem


Munkavédelmi iratok elkészítése

Kockázatértékelés elkészítése. Mentési terv. Egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjének kidolgozása.


Munkavédelmi szabályzat elkészítése

A munkavédelemmel kapcsolatos kötelező munkáltatói szabályozások, rendelkezések és utasítások gyűjteménye.

Oktatási nyilvántartások, oktatási tematika kidolgozása. Új belépők oktatása, munkavédelmi továbbképzés, rendkívüli és pótoktatás.


Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések

Bejelentjük, kivizsgáljuk, és nyilvántartásba vesszük a munkabaleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket.


Munkáltatói munkavédelmi ellenőrzés

Rendszeresen bejárás, a munkakörülmények ellenőrzése, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.


Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása

Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása munkavédelmi szempontból minden munkahelyi tényezőre kiterjedően.


Létesítménnyel, munkahellyel, munkaeszközzel, és technológiával kapcsolatos szolgáltatásaink

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Időszakos biztonsági felülvizsgálat. Soron kívüli ellenőrzés.


Összehangolás előkészítése, végrehajtása

Különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejűleg foglalkoztatása esetén a munka megszervezése.