BemutatkozunkPartnereinkKapcsolatJogszabályokTudástárAjánlatkérés

Kockázatértékelés:A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.


A munkavédelmi kockázatértékelést, majd az ezt követő intézkedéseket legkésőbb a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül (I. veszélyességi osztály esetén 6 hónapon belül) el kell végezni és évenként felül kell vizsgálni.

 

Indokolt esetben (kockázatok lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását) a munkavédelmi kockázatértékelést azonnal el kell végezni, majd évenként felül kell vizsgálni.

 

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

 

A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

 

Mentési terv:


Rendellenes körülmények kialakulása esetére mentési tervet kell készíteni.

 

Egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjének kidolgozása:


Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének írásban történő meghatározása.